Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг
2024-02-02 12:20:26,   122

    Түнэл сумын байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг нь 2010 оны 11 сарын аймгийн Засаг даргын 123 тоот захирамжаар байгуулагдаж тасгийн даргаар сумын Засаг даргын орлогч Ж.Самбаллхүндэв, гишүүдэд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Нордов, Байгаль хамгаалагч Х.Бямбадорж, Ц.Мөнхтуяа, Д.Даваа-Очир, Цаг уурын ажиглагч Т.Дэлгэржав, Газрын даамал Ё.Оюундалай, Түнэл-Эг ойн ангийн дарга Т.Тайван-Амгалан гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан ажиллаж байна. Тодруулбал аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын  газраас томилогдсон 3 байгаль хамгаалагч, Ус цаг уур орчны шинжилгээний газраас томилогдсон 1 цаг уурын ажиглагч, аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас томилогдсон 1 газрын даамал мөн Түнэл-Эг ойн ангитай тус тус хамтран ажиллаж байна.

2024-02-02 12:20:26