Түнэл сум нь Зуны гол, Навчилтай, Баян-Эрхэт, Алтгана, Бийж, Булаг гэсэн зургаан багтай.
2024-02-02 12:15:13,   120

Зуны гол багийн дарга: Д.Нямлхагва - 98384179

Навчилтай багийн дарга: Б.Энхтайван - 98290881

Баян-Эрхэт багийн дарга: Д.Бадамгарав - 99507788

Алтгана багийн дарга: Г.Хасгаа - 98382885

Бийж багийн дарга: Б.Энхтүвшин - 98155395

Булаг багийн дарга: Б.Төмөрбаатар - 88388164

2024-02-02 12:15:13