"Дэлхийн ойн өдөр", "Дэлхийн усны өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
2024-03-22 12:00:00,   89

Сумын байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасгаас "Дэлхийн ойн өдөр", "Дэлхийн усны өдөр"-ийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн 130 сурагчдад сургалт зохион байгуулав.

2024-03-22 12:00:00