Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хандив тусламж үзүүлсэн байгууллага, ААНэгж, иргэддээ баярлалаа

Иргэн, ААНэгж, байгууллагын хандив.jpg