ИТХ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

  • 518

    ИТХ-ын бүтэц...

    ИТХ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ: Түнэл сумын ИТХурал нь 21 Төлөөлөгчтэй. Үүнээс 7 Тэргүүлэгч хурлын хуралдааны чөлөө цагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. МАНамаас сонгогдсон 12 төлөөлөгч АНамаас сонгог...

Facebook messenger