Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

/beta/upload/files/Түнэл_ 2022 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө.pdf