Мал эмнэлгийн тасгаас мэдээлж байна

/beta/upload/files/2020_оны_МЭ_ийн_ажил_үйлчилгээнд_хамрагдсан_малын_тоон_мэдээлэл.pdf