Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ш.ОдгэрэлИТХ-ын дарга88310618
Л.БатжаргалЗасаг дарга88598892, 9950889270386401
Б.ТөмөрбаатарЗасаг даргын орлогч88154092
Ц.ЧимэдмааТамгын газрын дарга8853323370386402
Д.Навчаа Дотоод ажил хариуцсан түшмэл95388118, 86889559


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Түнэл суманд аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс архивын тасаг болон шүүх, гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, нэгдсэн эмнэлэг зэрэг 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрх зүйн хөтөч өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус өдөр Монгол улс даяар архивын лавлагааг үнэ төлбөргүй гарган өгч, шүүгч газар дээр нь зөвлөгөө өгч ажилласан жил тогтоох нэхэмжлэлийг авч иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй түргэн шуурхай үзүүллээ. ...
2017-11-06 17:52:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2016 онд гарсан хөрөнгөтэй холбоотой тушаалууд...
2016-11-01 11:43:50 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ТҮНЭЛ СУМЫН ЗДТГ-ын АРХИВЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2016-06-15 2016 оны байдлаар ЗДТГ-ын архивт “Батлагдсан данс” бүртгэлтэй дараах хадгаламжийн нэгжүүд хадгалагдаж байна.  Байнга хадгалагдах 2012-2015 оны 179 хадгаламжийн нэгж  70 жил хадгалагдах 1959-2015 оны 95 хадгаламжийн нэгж  Түр хадгалагдах 2005-2015 оны 322 хадгламжийн нэгж  Бүгд 594 ХН 70 жил хадгалагдах баримтанд:  Ялалт нэгдлийн 1959-1992 оны 70-р данс  Ялалт компаний 1993 оны 70-р данс  Төсвийн байгууллагуудын 1990-2015 оны цалингийн зэс тус тус хадгалагдаж байгаа болно. Суманд хадгалагдах хугацаа дууссан байнга хадгалагдах хадгаламжийн нэгжийг Аймгийн архивын тасагт өгч Засаг даргын захирамж болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, захирал нараас гаргаж буй тушааланд тодорхойлон бичилт графикт хугацаанд нь цахимаар буюу цаасан суурьтайгаар хүлээлгэн өгдөг. Өргөдөл гомдлын талаар: ЗДТГ-т 2016 оны 6-р сарын 10-ны байдлаар 12 өргөдөл гомдол ирснийг удирдлагад танилцуулсаны үндсэн дээр 11 өргөдлийг хуулийн хуг?...
2016-10-28 10:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2016 онд гарсан хөрөнгөтэй холбоотой захирамжууд...
2016-10-20 12:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]