Газрын алба

 • 633

  Иргэдэд мэдээлэх...

  Газраа үл хөдлөх /өмчлөл/ болгоход бүрдүүлэх материал Иргэний зүгээс vИргэний үнэмлэхний хуулбар /цахим/ 2% vГазрын гэрээ, гэрчилгээ vКадастрын зургийн үнэ 2500 төгрөг    &...

 • 859

  2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө...

  ЖИЧ: Түнэл сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 497 т...

 • 685

  2016 оны тайлан ...

  2016 оны Түнэл сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон газрын харилцааны зохион байгуулалтын ажлын талаар: 2016 оны газар зо...

 • 745

  Мэдээлэл ...

                                                          &...

 • 588

  Газрын тухай мэдээллүүд...

  2015 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЖИЛТ Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын гүйцэтгэл, биелэлт      ...

 • 439

  Газрын тухай ...

  2015 онд нийт 435 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс сумын төвийн Ар булаг, Талын хонхор хороололд  ГБХэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар  эзэмших  54 иргэний, өвөлжөөний зориулалтаар га...

 • 374

  Газрын албаны мэдээ ...

  2016 ОН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Иргэдийн эзэмшиж байгаа хашааны газрыг  үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө   Багийн нэр Байршил Өр...

 • 356

  ГЗБ-ын талаар...

                    2015 ОНЫ ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ ·       2015 онд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр Болд хоро...

 • 293

  Газрын тухай ...

  2016 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ШТСтанц эрхлэх  зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төлөвлөгөө   № Багийн нэ...

 • 346

  Газрын албаны мэдээ ...

  2015 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЖИЛТ Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын гүйцэтгэл, биелэлт      ...

 • 268

  2016 тайлан ...

  2016 оны Түнэл сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон газрын харилцааны зохион байгуулалтын ажлын талаар: 2016 оны газар зо...

 • 274

  Дуудлага худалдаа...

  2015 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЖИЛТ Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын гүйцэтгэл, биелэлт      ...

Facebook messenger