Миний гэр бүл миний баялаг

Хүүхдэд ээлтэй гэр бүл гэж:

Хүчирхийлэлгүй эрүүл зөв дадал хэвшлтэй  аюулгүй орчнг бүдүүлэхэд хүүхдээ сургаж хөгжүүлсэн гэр бүлий хэлнэ.
 

Хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн уриалга:

Хүүхдээ эрүүл аргаар хүмүүжүүлэх нь эцэ эх бүрийн үүрэг хариуцлага тул эв эеийг эрхэмлэе, эрүүл харилцаагбүтээцгээе, эрсэлгй орчинг бүрдүүлье гэсэн уриалгыг хэлэлцэн баталлаа.