Монгол адууны баяр


Монгол адууны баяраар морь бугуйлдахад 1-р байр 6-р багийн иргэн О.Бямбадорж,2-р байр 4-р багийн иргэн Т.Оргодол, 3-р байр 5-р багийн иргэн Т.Алтансүх нар эзэлсэн бол морь уургалахад 1-р байр 1-р багийн иргэн Г.Сэрсэндэмид,2-р байр 3-р багийн иргэн Н.Мижиддорж, 3-р байранд 4-р багийн иргэн Н.Мягмарсүрэн нар шалгарч медалийн эзэд боллоо.