ЕБСургуулийн хичээл 1 сарын 20-нд эхлэхээр хойшлогдлоо