Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2019-05-30 Цахимаар
Хүлээж авсан
Д.Ганхүү: Та бүхэн сумын төсвийн байгууллуудын үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг tunel.khs.gov.mn хаягаар хандан авна уу?
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Д.Ганхүү: Та бүхэн сумын төсвийн байгууллуудын үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг tunel.khs.gov.mn хаягаар хандан авна уу?
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger