Мэдээний архив

 • ЭМТ төсөв

  ...

 • Түнэл-Илч 2016

  ...

 • Сумын төсөв

  ...

 • 2016 оны төсөв

  ...

 • Газрын тухай

  2015 онд нийт 435 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс сумын төвийн Ар булаг, Талын хонхор хороололд  ГБХэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар  эзэмших  54 иргэний, өвөлжөөний зориулалтаар га...

 • Газрын албаны мэдээ

  2016 ОН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Иргэдийн эзэмшиж байгаа хашааны газрыг  үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө   Багийн нэр Байршил Өр...

 • ГЗБ-ын талаар

                    2015 ОНЫ ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ ·       2015 онд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр Болд хоро...

 • Газрын тухай

  2016 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ШТСтанц эрхлэх  зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төлөвлөгөө   № Багийн нэ...

 • Газрын албаны мэдээ

  2015 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЖИЛТ Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын гүйцэтгэл, биелэлт      ...

 • 2016 тайлан

  2016 оны Түнэл сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон газрын харилцааны зохион байгуулалтын ажлын талаар: 2016 оны газар зо...

Facebook messenger