Мэдээний архив

 • 2 дугаар сарын мэдээллийн цагийн ажил

  ЕБС-ийн 6-12-р ангийн сурагчдад БЗДХ-ын тухай, хүсээгүй жирэмслэлт ба урьдчилан сэргийлэлт, Гэр бүл төлөвлөлт, Сүрьеэ өвчний тухай,   Архины хор холбогдолын талаар ЭМТ-ийн Эх баригч Д.Түм...

 • Сумын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнийг зохион байгуулав.

  Зөвлөгөөнөөр багийн Засаг дарга нартай Батламж, гэрээ,  албан байгууллагын дарга нартай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулж, ЗДТГазар, тасаг нэгжүүдийн 2019 оны гүйцэтгэлийн тө...

 • 1 дүгээр сарын Мэдээллийн цагийн ажлыг зохион байгуулав

  Уг үйл ажиллагаагаар эрх зүйн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах салбар салбарын  мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн “Хөтөч” багийн үйл ажиллагааг сурталчилан, МУЗГазар, аймаг, сумын нэрл...

 • Эрхзүйн хөтөч өдөрлөг боллоо

  ...

 • Иргэдэд мэдээлэх

  Газраа үл хөдлөх /өмчлөл/ болгоход бүрдүүлэх материал Иргэний зүгээс vИргэний үнэмлэхний хуулбар /цахим/ 2% vГазрын гэрээ, гэрчилгээ vКадастрын зургийн үнэ 2500 төгрөг    &...

 • 2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө

  ЖИЧ: Түнэл сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 497 т...

 • 2016 оны тайлан

  2016 оны Түнэл сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон газрын харилцааны зохион байгуулалтын ажлын талаар: 2016 оны газар зо...

 • Тушаалууд

  ...

 • Гэрчилгээ

  ...

 • архивын танилцуулга

  ...

Facebook messenger